Loading

Uwaga! Nowy szkolny projekt w Programie Erasmus+, w sektorze Edukacja Szkolna 2023. 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy serdecznie do zapoznania się z informacjami i możliwościami, jakie przed nami się otwierają w związku z projektem „Mobilność edukacyjna uczniów ZSSiB w Głogowie” numer 2023-1-PL01-KA122-SCH-000143581 realizowanym przez Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie. 

Główne cele projektu to: 

  • Podniesienie poziomu wiedzy, kompetencji i umiejętności uczniów, w tym w zakresie podstawy programowej w ramach takich przedmiotów jak język angielski, podstawy przedsiębiorczości, informatyka 
  • Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z mniejszymi szansami oraz narażonymi na wykluczanie społeczne 
  • Podniesienie poziomu wiedzy, kompetencji i umiejętności członków kadry pedagogicznej oraz zarządzającej poprzez udział w zagranicznych mobilnościach. 
  • Wzmocnienie współpracy ze Szkołą przyjmującą oraz budowanie europejskiego wymiaru nauczania poprzez wymianę dobrych praktyk i współpracę międzynarodową. 
  • Wypracowanie wysokiej jakości rezultatów projektu oraz ich skuteczne upowszechnianie w postaci otwartych zasobów zapewniające dotarcie do nowych grup odbiorców. 

W ramach projektu zaplanowana została grupowa mobilność 30 uczniów w terminie 7-20.04.2024, realizowana w Grecji we współpracy z greckimi rówieśnikami ze szkoły ponadpodstawowej. Program mobilności przewiduje: 

  • 1 dzień podróży do Grecji 
  • 5 dni zajęć merytorycznych (6 godzin dziennie) 
  • 2 dni zajęć kulturowych 
  • 5 dni zajęć merytorycznych (6 godzin dziennie) 
  • 1 dzień podróży do Polski 

Zajęcia merytoryczne będą związane z zagadnieniami przedsiębiorczości oraz technologii informacyjnych. Uczniowie będą pracować w międzynarodowych grupach, tworząc wysokiej jakości efekty materialne w postaci strony internetowej, profili w mediach społecznościowych oraz projektu skutecznej kampanii marketingowej w Internecie wybranych przez siebie produktów lub usług. Program edukacyjny ma charakter interdyscyplinarny i włączający, zachęcający do aktywności i oferujący uczniom dużą swobodę działań, wzmacniający ich kreatywność. Będzie realizowany metodą projektową, w oparciu o międzynarodowość grupy, z wykorzystaniem najlepszych praktyk. 

Uczniowie będą uczestniczyć również w zajęciach animacyjnych, edukacyjnych oraz kulturowych organizowanych przez opiekunów i zaproszonych ekspertów/pilotów/przewodników. 

Obowiązkowymi działaniami związanymi z udziałem w projekcie jest: 

– rekrutacja 

– zajęcia przygotowawcze do mobilności 

– zajęcia podczas mobilności za granicą 

– wypracowanie rezultatów 

– każdorazowa ewaluacja wiedzy, kompetencji i umiejętności  

– promocja i upowszechnianie, organizowane przez szkołę