Loading

@media only screen and (min-width: 1000px) and (max-width: 5000px){body.kc-css-system .kc-css-4264821{width: 33.33%;}body.kc-css-system .kc-css-36510{width: 33.33%;}body.kc-css-system .kc-css-2629150{width: 33.33%;}}body.kc-css-system .kc-css-3844887 ,body.kc-css-system .kc-css-3844887 p{text-transform: none;}body.kc-css-system .kc-css-2627102 ,body.kc-css-system .kc-css-2627102 p{text-transform: none;} Amfite do odkryte areny w kołach lub elipsy. Zaprojektowane były do ​​wykonania wykonania pokazów np. : ...

W dzisiejszym dniu zostały przeprowadzone zajęcia z edukacji o nowoczesnym systemie zarzadzania hotelem (smarthotel).  cdn Today, classes on education about a modern hotel management system (smarthotel) were conducted. cdn Σήμερα πραγματοποιήθηκαν μαθήματα εκπαίδευσης σχετικά με ένα σύγχρονο σύστημα διαχείρισης ξενοδοχείων (smarthotel). cdn Cechy ...