Loading

Najlepsze miejsce do zamieszkania w Grecji

Dlaczego chcemy zamieszkać w Grecji?

Wiele z nas po udanym wypoczynku w Grecji myśli o przeniesieniu się tam na stałe. Słońce występuje praktycznie cały rok, ludzie żyją wolnym, spokojnym tempem. Przemęczony pracą mieszkaniec północnej Europy marzy o zmianie otoczenia, zwolnienie tempa swojego życia, aby w końcu odpocząć i cieszyć się pełnią słońca.

Wakacje 2022 na słonecznych, greckich wyspach | Najlepsze miejsce na długi weekend majowy 2022 i wakacyjny relaks będą greckie wyspy — Kreta, Rodos, Kos i Santorini. | Biuro podróży Amigos - Jelenia Góra

Grecja, mieszkania za darmo

Mieszkanie w Grecji za pół darmo jest możliwe i jest to zabieg czysto marketingowy, mający na celu wzbudzenie zainteresowania potencjalnym kupującym. Jednakże w takich ofertach kryje się 'haczyk”. Polega on na tym że nowy właściciel może kupić dom absurdalnie tanio pod warunkiem, że kupujący zobowiąże się do renowacji danego domku. Zazwyczaj warunkiem otrzymania takiego domu to zobowiązanie do renowacji, a także zamieszkanie w nim na określoną ilość lat. Kolejnym powodem takiej oferty “domku za darmo” jest ożywienie wymierających miejscowości i miast, a także jest to próba ocalenia opustoszałych budynków przed popadnięciem w ruinę.

Ateny za darmo, czyli zwiedzanie stolicy Grecji bez wydawania pieniędzy

Co warto wiedzieć ?

Napewno wartą uwagi jest ilość niedokończonych lub pustych domów w Grecji . Z takich domów często wystają pręty zbrojeniowe, dachy są niedokończone, zapadają się, a dużej ilości tych budynków już nawet nie ma, Praktycznie w każdej wiosce można znaleźć takie budynki. Bardzo często domy bez dachów lub z takimi prętami są dalej zamieszkane, i są tak wykonane celowo z powodu zaoszczędzenia pieniędzy, W greckim prawie, jeżeli pręty wystają poza dany budynek lub nie ma on stałego dachu z blachy lub dachówek, to ten budynek jest klasyfikowany jako plac budowy a nie budynek mieszkalny, a za plac budowy czynsz jest znacznie mniejszy od budynku klasyfikowanego jako mieszkalny.

Co warto zobaczyć ?

Skoro szukamy dobrego miejsca do zamieszkania w Grecji, to musimy uwzględnić zamieszkanie na wyspach, gdyż jest to bardzo duża część Grecji. Warto zwiedzić mnóstwo Greckich wysp na przykład wyspę Kreta czy Zakhyntos, możemy również zwiedzić mniejsze wyspy takie jak Paleo Trikeri, ta przykładowa wyspa jest bardzo mało znaną turystycznie wyspą a jest jedną z piękniejszych wysp Greckich, Wyspa warta zamieszkania, a jeszcze bardziej warta jest zwiedzania. Niestety większość wysp Greckich jest bez pitnej wody czy oczyszczalni ścieków, często na wyspy woda musi być dostarczana statkami, a ścieki lądują w wodzie nieopodal. Poniżej przykładowe zdjęcia z wyspy Paleo Trikeri.

Jakie warunki trzeba spełnić, gdy chcemy kupić dom w Grecji?

Na początku będziemy potrzebować greckiego numeru podatkowego (AFM), w tym celu należy okazać podanie i dokument tożsamości (paszport, dowód) w lokalnym urzędzie podatkowym. Wymagane będzie także konto w lokalnym banku. Zanim dokonamy zakupu zaleca się sprawdzić czy na danej nieruchomości nie widnieją obciążenia finansowe- do tego celu dobrym wyborem będzie pomoc lokalnego prawnika, który otrzyma od nas stosowne pełnomocnictwo. Ważne, abyśmy posiadali dokument źródła pochodzenia środków na zakup domu na przykładzie potwierdzenia przelewu środków zza granicy. Jeśli nie okażemy takowego poświadczenia, rząd może dojść do wniosku, że pieniądze zostały zarobione w państwie, dzięki czemu zostaniemy obciążeni dodatkowym podatkiem dochodowym.

Na niektórych terenach np. pobliże wojskowych terenów obowiązują dodatkowe restrykcje. Aby kupno nieruchomości było możliwe konieczne jest złożenie oświadczenia, które określa cel nabycia a także należy ubiegać się o pozwolenie miejscowej prefretury. Dla członków UE będzie to czysta formalność, niestety obywatele spoza UE mogą mieć problemy. W tym wypadku dobrze skorzystać z pomocy prawnej.

Ceny mieszkań

Przez kryzys finansowy ceny nieruchomości w Grecji spadły znacząco, co okazało się doskonałą okazją do inwestycji lub nabycia swojego własnego domu. Od 2015 roku ceny nieruchomości spadły o połowę. Dzięki temu, że procedury zakupu domu nie są wyjątkowo skomplikowane, obcokrajowcy uznali ten kraj za idealny do ulokowania swoich pieniędzy.

Ceny mieszkań w największych miastach Grecji:

Ateny – min 7 EURO/m kw

max 3030 EURO/m kw

Saloniki – min 4 EURO/m kw

max 1552 EURO/m kw

Patras – min 2 EURO/m kw

max 915 EURO/m kw

Larisa – min 4 EURO/m kw

max 12 EURO/m kw

Heraklion- min 5 EURO/m kw

max 96 EURO/m kw

Źródła:

https://www.podakropolem.pl/wp-content/uploads/2019/08/anafiotika-widok-na-akropol-1.jpg

https://wakacjeamigos.pl/blog/warto-wiedziec/wpis/wakacje-na-slonecznych-greckich-wyspach

The best place to live in Greece

Why do we want to live in Greece

Many of us after a successful holiday in Greece think about moving there permanently. The sun most of the year, the the pace of life slows down. Overworked northern Europeans dreams of changing the surroundings, slowing down the pace of life to finally relax and enjoy the sunshine.

Free housing in Greece

The half-price apartment in Greece is mainly a marketing ploy to arouse the interest of potential buyers. In reality such offers usually have the same catch. A new owner can buy a house absurdly cheap under the conditions that he commits to renovate it. Usually there is a condition thay buyer must declare that he will live in the building for a certain number of years. In practice, the “house for 1 euro” is more. However, the low price of property has another purpose. The reason is to revive dying out towns and cities, but also to to save the buildings from falling into ruin.

WHY ARE GREEK HOUSES EMPTY OR UNFINISHED?

In Greece we can observe one thing. There are houses which have rebar sticking out of their roofs which can be found in almost every Greek village. Often you can see roofs topped with rebar on stores, gas stations or even hotels. There are two explanations, one official and one unofficial:e
The official explanation is that it is a practical matter. According to local custom, when a son gets married and starts a family of his own, he adds a floor to the house where he will live. 

The unofficial explanation is different, because the law says that if there are rebar wires sticking out of the roof of the house, the building is not a house but a building site. Why is this? Because if you own a house you have to pay property tax, but if you own a building site you have to pay less property tax.Many of us after a successful holiday in Greece think about moving there permanently. The sun most of the year, the pace of life slows down. Overworked northern Europeans dream of changing their surroundings, slowing down the pace of life to finally relax and enjoy the sunshine. What conditions must be met if we are interested in buying a property in Greece?

What conditions are needed if we are interested in buying a property in Greece

To start with, you will need a Greek tax number (AFM) and you will need to present your application and proof of identity (passport, ID card) to the local tax authorities. Getting this number is free of charge. You will also need a local bank account. Before making a purchase it is advisable to check if there are any financial charges on the property – for this purpose it is a good choice to have a local lawyer who can obtain a power of attorney from youIt is important that we have a document of the source of funds for the purchase of a house, for example a confirmation of money transfer from abroad. If you do not show such a certificate the government may conclude that the money was earned in the country, so you will be charged additional income tax. 
In some areas, such as the vicinity of military bases, additional restrictions apply. In order to buy a property it is necessary to submit a declaration, which specifies the purpose of purchase and also to apply for permission from the local prefecture. For EU members this will be rather a formality, unfortunately non-EU citizens may have problems. In this case too, it is advisable to enlist the help of an estate agent.

Prices of the apartaments

Through the financial crisis, property prices in Greece have dropped significantly, which has proven to be a great opportunity to invest or buy your own home. Since 2015, property prices have fallen by half. Thanks to the fact that the procedures for buying a house are not extremely complicated, foreigners have found the country ideal to invest their money.Housing prices in the largest cities of Greece:Athens – min 7€/m²   – max 3030€/m²Thessaloniki – min 4€/m²   – max 1552€/m²Patras – min 2€/m²   – max 915€/m²Larissa – min 4€/m²   – max 12€/m²Heraklion – min 5€/m²   – max 96€/m²

Το καλύτερο μέρος για να ζεις στην Ελλάδα

Γιατί θέλουμε να ζήσουμε στην Ελλάδα

το έτος, ο ρυθμός της ζωής επιβραδύνεται. Οι καταπονημένοι Βορειοευρωπαίοι ονειρεύονται να αλλάξουν το περιβάλλον, να επιβραδύνουν τον ρυθμό της ζωής για να χαλαρώσουν επιτέλους και να απολαύσουν τον ήλιο.

Δωρεάν στέγαση στην Ελλάδα

Στην πραγματικότητα, τέτοιες προσφορές έχουν συνήθως τα ίδια αλιεύματα. Ένας νέος ιδιοκτήτης μπορεί να αγοράσει ένα σπίτι παράλογα φθηνά υπό τις προϋποθέσεις που δεσμεύεται να το ανακαινίσει. Συνήθως υπάρχει μια προϋπόθεση που ο αγοραστής πρέπει να δηλώσει ότι θα διαμένει στο κτίριο για συγκεκριμένο αριθμό ετών. Στην πράξη το «σπίτι με 1 ευρώ» είναι περισσότερο. Ωστόσο, η χαμηλή τιμή του ακινήτου έχει άλλο σκοπό. Ο λόγος είναι να αναβιώσουν πόλεις και πόλεις που πεθαίνουν, αλλά και να σωθούν τα κτίρια από την καταστροφή.

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΠΙΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΙΑ Ή ΗΜΙΤΕΛΕΙΤΑ;

Στην Ελλάδα μπορούμε να παρατηρήσουμε ένα πράγμα. Υπάρχουν σπίτια που έχουν ράβδους οπλισμού που βγαίνει από τη στέγη τους που μπορεί κανείς να βρει σχεδόν σε κάθε ελληνικό χωριό. Συχνά μπορείτε να δείτε στέγες με ράβδους οπλισμού σε καταστήματα, βενζινάδικα ή ακόμα και ξενοδοχεία. Υπάρχουν δύο εξηγήσεις, μία επίσημη και μία ανεπίσημη: π
Η επίσημη εξήγηση είναι ότι πρόκειται για πρακτικό θέμα. Σύμφωνα με το τοπικό έθιμο, όταν ένας γιος παντρεύεται και κάνει δική του οικογένεια, προσθέτει έναν όροφο στο σπίτι που θα μένει.

Η ανεπίσημη εξήγηση είναι διαφορετική, γιατί ο νόμος λέει ότι εάν υπάρχουν καλώδια οπλισμού που προεξέχουν από την οροφή του σπιτιού, το κτίριο δεν είναι σπίτι αλλά εργοτάξιο. Γιατί είναι αυτό? Γιατί αν έχεις σπίτι πρέπει να πληρώσεις φόρο ακίνητης περιουσίας, αλλά αν έχεις εργοτάξιο πρέπει να πληρώσεις λιγότερο φόρο ακίνητης περιουσίας Πολλοί από εμάς μετά από επιτυχημένες διακοπές στην Ελλάδα σκεφτόμαστε να μετακομίσουμε μόνιμα εκεί. Ο ήλιος το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου, ο ρυθμός της ζωής επιβραδύνεται. Οι καταπονημένοι Βορειοευρωπαίοι ονειρεύονται να αλλάξουν το περιβάλλον τους, να επιβραδύνουν τον ρυθμό της ζωής για να χαλαρώσουν επιτέλους και να απολαύσουν τον ήλιο. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται εάν ενδιαφερόμαστε για αγορά ακινήτου στην Ελλάδα;

Ποιες προϋποθέσεις χρειάζονται αν ενδιαφερόμαστε να αγοράσουμε ακίνητο στην Ελλάδα

Αρχικά, θα χρειαστείτε έναν ελληνικό φορολογικό αριθμό (AFM) και θα πρέπει να προσκομίσετε την αίτησή σας και το αποδεικτικό ταυτότητας (διαβατήριο, ταυτότητα) στις κατά τόπους εφορίες. Η λήψη αυτού του αριθμού είναι δωρεάν. Θα χρειαστείτε επίσης έναν τοπικό τραπεζικό λογαριασμό. Πριν κάνετε μια αγορά, συνιστάται να ελέγξετε εάν υπάρχουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο ακίνητο – για το σκοπό αυτό είναι καλή επιλογή να έχετε έναν τοπικό δικηγόρο που μπορεί να λάβει εξουσιοδότηση από εσάς. Είναι σημαντικό να έχουμε ένα έγγραφο του πηγή κεφαλαίων για την αγορά κατοικίας, για παράδειγμα επιβεβαίωση μεταφοράς χρημάτων από το εξωτερικό. Εάν δεν δείξετε ένα τέτοιο πιστοποιητικό, η κυβέρνηση μπορεί να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τα χρήματα αποκτήθηκαν στη χώρα, επομένως θα χρεωθείτε πρόσθετο φόρο εισοδήματος.
Σε ορισμένες περιοχές, όπως κοντά σε στρατιωτικές βάσεις, ισχύουν πρόσθετοι περιορισμοί. Για την αγορά ενός ακινήτου είναι απαραίτητη η υποβολή δήλωσης, στην οποία προσδιορίζεται ο σκοπός αγοράς καθώς και η αίτηση για άδεια από την τοπική νομαρχία. Για τα μέλη της ΕΕ αυτό θα είναι μάλλον τυπικό, δυστυχώς οι πολίτες εκτός ΕΕ μπορεί να έχουν προβλήματα. Και σε αυτή την περίπτωση, καλό είναι να ζητήσετε τη βοήθεια ενός κτηματομεσίτη.

Οι τιμές των διαμερισμάτων

Μέσα από την οικονομική κρίση, οι τιμές των ακινήτων στην Ελλάδα έχουν μειωθεί σημαντικά, κάτι που έχει αποδειχθεί μια εξαιρετική ευκαιρία να επενδύσεις ή να αγοράσεις το δικό σου σπίτι. Από το 2015, οι τιμές των ακινήτων έχουν μειωθεί στο μισό. Χάρη στο γεγονός ότι οι διαδικασίες για την αγορά ενός σπιτιού δεν είναι εξαιρετικά περίπλοκες, οι ξένοι βρήκαν τη χώρα ιδανική για να επενδύσουν τα χρήματά τους Τιμές κατοικιών στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας: Αθήνα – min 7 € / m² – max 3030 € / m² min 4 € / m² – max 1552 € / m² Πάτρα – ελάχ. 2 € / m² – μέγιστο 915 € / m² Λάρισα – ελάχ. 4 € / m² – μέγιστο 12 € / m² Ηράκλειο – ελάχ. 5 € / m² – μέγ. 96 € / m²