Loading

Smarthotel

W dzisiejszym dniu zostały przeprowadzone zajęcia z edukacji o nowoczesnym systemie zarzadzania hotelem (smarthotel).  cdn

Today, classes on education about a modern hotel management system (smarthotel) were conducted. cdn

Σήμερα πραγματοποιήθηκαν μαθήματα εκπαίδευσης σχετικά με ένα σύγχρονο σύστημα διαχείρισης ξενοδοχείων (smarthotel). cdn

Cechy smarthotelu

 • ü  Automatyczne sterowanie temperaturą czy wilgotnością powietrza
 • ü  Czujniki ruchu, odcinające dopływ prądu w pustych pokojach
 • ü  Energooszczędne oświetlenie
 • ü  Korzystanie ze zrównoważonych źródeł energii, w tym fotowoltaiki
 • ü  Budownictwo energooszczędne – lepsza ochrona przez utratą ciepła
 • ü  Przeszklony dach – dostępność światła dziennego w budynku

Features of a smarthotel

 • ü  Automatic control of air temperature and humidity
 • ü  Motion sensors to cut off the power supply in empty rooms
 • ü  Energy-saving lighting
 • ü  Use of sustainable energy sources, including photovoltaics
 • ü  Energy-efficient construction – better protection against heat loss
 • ü  Glazed roof – access to daylight in the building

 

Χαρακτηριστικά ενός smarthotel

 • ü  Αυτόματος έλεγχος θερμοκρασίας και υγρασίας αέρα
 • ü  Αισθητήρες κίνησης για διακοπή της παροχής ρεύματος σε άδεια δωμάτια
 • ü  Φωτισμός εξοικονόμησης ενέργειας
 • ü  Χρήση βιώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των φωτοβολταϊκών
 • ü  Ενεργειακά αποδοτική κατασκευή – καλύτερη προστασία από την απώλεια θερμότητας
 • ü  Τζάμια στέγη – πρόσβαση στο φως της ημέρας στο κτίριο