Loading

Jak walczyc z korozja w samochodzie?

 

Większość samochodów jest narażona na pojawianie się korozji. Nie zważając na zabezpieczeń stosowanych przez producentów aut użytkowanie pojazdu w naszych warunkach klimatycznych łączy się z dużym ryzykiem pojawienia się ognisk rdzy.

 Sprzyjają temu zarówno opady deszczu i śniegu oraz stosowane do oczyszczania jezdni preparaty. Groźna jest nie tylko wilgotność związana z opadami, jednak też dostająca się w różne zakamarki samochodu duża ilość błota. Poważnym problemem jest też rdza pojawiająca się w miejscach uszkodzeń mechanicznych, powstających w miejscach uderzeń kamieni, otarć spowodowanych przez spotkanie podwozia z krawężnikami, progami zwalniającymi lub jazdy na drogach ekspresowych.

Korozja najczęściej atakuje progi , części układu wydechowego, okolice kół (zwrotnice) a także poszczególne części zawieszenia (wahacze, sprężyny, amortyzatory,) i układu hamulcowego (zaciski hamulcowe). A także inne miejsca takie jak tylna klapa bagażnika, maska drzwi, ponieważ tu nie ma stałej reguły.  

W jaki sposób walczyć z ogniskami korozji?

 Utlenianie żelaza będącego głównym składnikiem stali, z której produkuje się samochody to problematyczna sprawa, jednak jest kilka metod na poradzenie sobie z problemem rdzy:

Negatywny wpływ na podwozie oraz karoserię ma przede wszystkim wilgoć. W połączeniu z solą, którą posypywane są jezdnie zimą tworzy mieszankę, która przyspiesza pojawianie się rdzy.

W pierwszej kolejności za pomocą papieru ściernego należy oszlifować miejsce, które zaatakowała korozja.  Następnie element należy oczyścić oraz odtłuścić za pomocą benzyny ekstrakcyjnej, a po przeschnięciu – nałożyć specjalny podkład antykorozyjny. Na koniec wystarczy położyć kilka warstw lakieru w kolorze odpowiadającym reszcie auta. Tak naprawiony element warto dodatkowo zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym w sprayu.

 

Jak uchronić się przed korozją?

Specjalistyczne środki

 Spraye, pianki lub gęste pasty. Ważną rolę odgrywa także dokładne mycie oraz woskowanie auta. Istotną kwestię profilaktyki stanowi także regularne obserwowanie stanu lakieru naszego samochodu. Dzięki szybkiej reakcji będziemy mogli skutecznie przeciwdziałać i unikać kosztownych zabiegów naprawczych.

Najłatwiejszą z przedstawionych metod jest regularne mycie samochodu. Jednak może ono  spowodować uszkodzenie lakieru, a w konsekwencji problemy z korozją. Tymczasem nowoczesne lakiery samochodowe są bardzo trwałe i trudno ulegają zadrapaniom. Oczywiście nieprawidłowy sposób mycia może prowadzić do regularnej degradacji lakieru.

Co to jest car wrapping?

Jest to oklejanie aut specjalną folią. Przy pomocy specjalnych narzędzi można w sposób niemal idealny, niewidoczny dla ludzkiego oka, okleić praktycznie każde auto, niezależnie od kształtu nadwozia i liczby przetłoczeń, różnego rodzaju folią, stosowną do przyszłego przeznaczenia.

W celu zabezpieczenia powierzchni podwozia tak, by jak najdłużej była odporna na zanieczyszczenia i korozję Jest usługa, wymagająca przynajmniej minimalnego doświadczenia i odpowiedniego sprzętu oraz preparatów konserwujących.

jak i czym konserwować podwozie?

Przed właściwą konserwacją trzeba zdemontować wszelkie luźne elementy podwozia, osłony, nadkola, plastiki. Należy też osłonić elementy układu wydechowego, które osiągają wysoką temperaturę, więc jeśli preparaty się na nie dostaną, mogą się później topić. A to z kolei spowoduje dość nieprzyjemny zapach.

Do konserwacji podwozia służą środki na bazie wosków, gum i mas bitumicznych, substancji dość elastycznych. Nakłada się je przy pomocy pędzla lub pistoletu ze szczególnym naciskiem na miejsca trudno dostępne, bowiem w nich najczęściej gromadzą się zanieczyszczenia. Powłoka środków konserwujących powinna być szczelna (każde miejsce podwozia powinno być nią pokryte) i mieć ok. 2 mm grubości. Przy okazji warto też zadbać o konserwację progów, ponieważ one również narażone są na dość częsty kontakt z zanieczyszczeniami drogowymi.

What is corrosion?
Most vehicles are exposed to corrosion. Without weighing on the safety features of manufacturers, using the vehicle in our climatic conditions is a high risk of rust outbreaks.

This is supported by rain and snow, and by the use of road slides. It is not only dangerous to have rain-related humidity, but also to have a large amount of mud entering a variety of vehicle areas. A serious problem is also the rust that occurs in mechanical damage that occurs in stone impact areas, the abrasion caused by meeting the chassis with curbs, retarding thresholds, or express road travel.
Corrosion is most commonly used to attack the sill panels , exhaust components, wheel sections (stub-axle carriers) , as well as the various components of the suspension (arms, springs, shock absorbers,) and the braking system (brake calipers). As well as other areas such as the tailgate, the door bonnet, as there is no fixed rule here.

How to fight with corrosion?

The oxidation of iron, which is the main component of steel, from which cars are produced, is a problem, but there are several ways to tackle the problem of rust:
Moisture has a negative impact on the chassis and bodywork. In combination with the salt which is mixed with the winter season, it forms a mixture that accelerates the appearance of rust.

 First, use abrasive paper to sand the area that has attacked the corrosion and scrape off the entire orange stain. Then clean and degrease with petroleum ether and apply a special anti-corrosion primer after drying. Finally, it is enough to place several paint layers in the color that corresponds to the rest of the car. It is also worth applying anti-corrosion spray to such a repaired component.

How do you protect yourself from corrosion?

Specialized resources

Spray, foam or thick paste. Accurate auto-washing and waxing also play an important role. The important issue of prevention is also the regular observation of the state of the paint on our car. With a quick response, we can effectively prevent and avoid costly repair.

The easiest of these methods is to wash the vehicle regularly. However, it may damage the paint and consequently cause corrosion problems. However, modern car coats are very durable and are difficult to scratch. Of course, the incorrect method of washing can lead to regular deterioration of the paint.

The easiest of these methods is to wash the vehicle regularly, which can damage the paint and cause corrosion problems. However, modern car coats are very durable and are difficult to scratch. Of course, the incorrect method of washing can lead to regular deterioration of the paint.

What is car wrecping?

This is an automatic gluing with a special film. Special tools can be used almost perfectly, invisible to the human eye, to cover virtually every car, regardless of the shape of the bodywork and the number of overruns, with different types of film suitable for future use.

In order to protect the chassis surface so that it is as long as possible resistant to contamination and corrosion, a service requiring at least minimal experience and appropriate equipment and maintenance preparations.

how and how to maintain the chassis?

All loose undercarriage, guards, wheel arches, plastics must be removed for proper maintenance. Protect exhaust components that reach high temperatures, so if slides get on, they may melt later. And this will cause a rather unpleasant smell.

The chassis is maintained with wax, gum and bitumen, quite flexible substances. They are applied with a brush or gun, with particular emphasis on hard-to-reach areas, as they tend to accumulate dirt. The coating of the preservatives should be sealed (each chassis area should be covered) and approximately 2 mm thick. This will ensure that the panel is properly protected against mechanical damage and moisture. It is also worth keeping the thresholds in place, as they are also exposed to relatively frequent traffic pollution.

Τι είναι η διάβρωση;

Τα περισσότερα οχήματα είναι εκτεθειμένα στη διάβρωση. Χωρίς να επιβαρύνουμε τα χαρακτηριστικά ασφαλείας των κατασκευαστών, η χρήση του οχήματος στις κλιματολογικές μας συνθήκες αποτελεί υψηλό κίνδυνο εμφάνισης σκουριάς.

Αυτό υποστηρίζεται από τη βροχή και το χιόνι, καθώς και από τη χρήση τσουλήθρων του δρόμου. Δεν είναι μόνο επικίνδυνο να υπάρχει υγρασία που σχετίζεται με τη βροχή, αλλά και να εισέρχεται μεγάλη ποσότητα λάσπης σε διάφορους χώρους οχημάτων. Σοβαρό πρόβλημα είναι επίσης η σκουριά που εμφανίζεται σε μηχανικές βλάβες που συμβαίνουν σε περιοχές πρόσκρουσης πέτρας, η τριβή που προκαλείται από την επαφή του πλαισίου με κράσπεδα, τα κατώφλια επιβράδυνσης ή την ταχεία οδική διαδρομή.

Η διάβρωση χρησιμοποιείται συνηθέστερα για την προσβολή των πλαισίων μαρσπιέ, των εξαρτημάτων της εξάτμισης, των τμημάτων τροχών (φορείς αξόνων) καθώς και στα διάφορα εξαρτήματα της ανάρτησης (βραχίονες, ελατήρια, αμορτισέρ) και στο σύστημα πέδησης (δαγκάνες φρένων). Όπως και σε άλλους τομείς όπως η πίσω πόρτα, το καπό της πόρτας, καθώς εδώ δεν υπάρχει σταθερός κανόνας.

Πώς να καταπολεμήσετε τη διάβρωση;

Η οξείδωση του σιδήρου, που είναι το κύριο συστατικό του χάλυβα, από τον οποίο παράγονται τα αυτοκίνητα, είναι ένα πρόβλημα, αλλά υπάρχουν διάφοροι τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος της σκουριάς:

Η υγρασία έχει αρνητικό αντίκτυπο στο πλαίσιο και το αμάξωμα. Σε συνδυασμό με το αλάτι που αναμειγνύεται με τη χειμερινή περίοδο, σχηματίζει ένα μείγμα που επιταχύνει την εμφάνιση σκουριάς.

  Αρχικά, χρησιμοποιήστε λειαντικό χαρτί για να τρίψετε την περιοχή που έχει προσβληθεί από τη διάβρωση και να ξύσετε ολόκληρο τον πορτοκαλί λεκέ. Στη συνέχεια καθαρίστε και απολιπάνετε με πετρελαϊκό αιθέρα και εφαρμόστε ειδικό αντιδιαβρωτικό αστάρι μετά το στέγνωμα. Τέλος, αρκεί να τοποθετήσετε αρκετές στρώσεις βαφής στο χρώμα που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο αυτοκίνητο. Αξίζει επίσης να εφαρμόσετε αντιδιαβρωτικό σπρέι σε ένα τέτοιο επισκευασμένο εξάρτημα.

Πώς προστατεύεστε από τη διάβρωση;

Εξειδικευμένοι πόροι

Σπρέι, αφρός ή παχύρρευστη πάστα. Το ακριβές αυτόματο πλύσιμο και η αποτρίχωση με κερί παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο. Το σημαντικό θέμα πρόληψης είναι επίσης η τακτική παρατήρηση της κατάστασης της βαφής στο αυτοκίνητό μας. Με μια γρήγορη απόκριση, μπορούμε να αποτρέψουμε και να αποφύγουμε αποτελεσματικά την δαπανηρή επισκευή.

Η ευκολότερη από αυτές τις μεθόδους είναι να πλένετε το όχημα τακτικά. Ωστόσο, μπορεί να καταστρέψει το χρώμα και κατά συνέπεια να προκαλέσει προβλήματα διάβρωσης. Ωστόσο, τα σύγχρονα παλτά αυτοκινήτου είναι πολύ ανθεκτικά και είναι δύσκολο να γρατσουνιστούν. Φυσικά, η λανθασμένη μέθοδος πλύσης μπορεί να οδηγήσει σε τακτική φθορά του χρώματος.

Η ευκολότερη από αυτές τις μεθόδους είναι να πλένετε το όχημα τακτικά, κάτι που μπορεί να καταστρέψει το χρώμα και να προκαλέσει προβλήματα διάβρωσης. Ωστόσο, τα σύγχρονα παλτά αυτοκινήτου είναι πολύ ανθεκτικά και είναι δύσκολο να γρατσουνιστούν. Φυσικά, η λανθασμένη μέθοδος πλύσης μπορεί να οδηγήσει σε τακτική φθορά του χρώματος.

Τι είναι η ανατροπή αυτοκινήτου;

Πρόκειται για αυτόματη κόλληση με ειδική μεμβράνη. Τα ειδικά εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σχεδόν τέλεια, αόρατα στο ανθρώπινο μάτι, για να καλύψουν σχεδόν κάθε αυτοκίνητο, ανεξάρτητα από το σχήμα του αμαξώματος και τον αριθμό των υπερβάσεων, με διαφορετικούς τύπους φιλμ κατάλληλα για μελλοντική χρήση.

Προκειμένου να προστατεύεται η επιφάνεια του πλαισίου ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο ανθεκτική στη μόλυνση και τη διάβρωση, μια υπηρεσία που απαιτεί τουλάχιστον ελάχιστη εμπειρία και κατάλληλο εξοπλισμό και προετοιμασίες συντήρησης.

πώς και πώς να συντηρήσει το σασί;

Όλα τα χαλαρά κάτω οχήματα, οι προφυλακτήρες, οι θόλοι των τροχών, τα πλαστικά πρέπει να αφαιρούνται για σωστή συντήρηση. Προστατέψτε τα εξαρτήματα των καυσαερίων που φτάνουν σε υψηλές θερμοκρασίες, έτσι ώστε αν μπουν οι τσουλήθρες, μπορεί να λιώσουν αργότερα. Και αυτό θα προκαλέσει μια μάλλον δυσάρεστη μυρωδιά.

Το σασί συντηρείται με κερί, κόμμι και πίσσα, αρκετά εύκαμπτες ουσίες. Εφαρμόζονται με πινέλο ή πιστόλι, με ιδιαίτερη έμφαση σε δυσπρόσιτα σημεία, καθώς τείνουν να συσσωρεύουν βρωμιά. Η επίστρωση των συντηρητικών θα πρέπει να είναι σφραγισμένη (κάθε περιοχή του πλαισίου πρέπει να καλύπτεται) και πάχους περίπου 2 mm. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι το πάνελ προστατεύεται σωστά από μηχανικές βλάβες και υγρασία. Αξίζει επίσης να διατηρηθούν τα κατώτατα όρια, καθώς είναι επίσης εκτεθειμένα σε σχετικά συχνή κυκλοφοριακή ρύπανση.